ТАСБИХ / ЗИКР СЧЕТЧИК

<->


Русча-қирғизча онлайн луғат

язык

язык
м.
показать язык
перен. тилин-чыгарып эликтөө;
него отнялся язык
прикусить язык
кокусунантилин тиштеп алуу;
прикуси язык! унчукпа!; жаагыңды бас!;
(средство общения, речь) тил (байланыш куралы);
родной язык энетил;
русский язык орус тили;
национальный язык улуттук тил;
литературный язык адабий тил;
мёртвый язык өлүү тил (азыркы убакта колдонулбай калган тил);
(кушанье) тил (желе турган тил, мис. малдын тили);
копчёный язык сүрсүтүлгөн тил;
(колокола) тил;
воен. (пленный) тил (туткун);
добыть языка тил алып келүү, тил кармап келүү;
длинный язык или язык без костей разг. тилде сөөк жок (тил сүйлөй берет);
злой язык заардуу тил;
злые языки ушакчылар, чагымчылар;
него язык хорошо привешен (подвешен) разг. ал тил акагынан кишиге алдырбайт, сөзгө уста (чебер);
держать язык за зубами разг. тилине сак болуу, оозду тыюу, оозду басып туруу;
вертеться на языке разг. тилдин эле учунда туруу;
быть всех на языке разг. эл оозунда сөз болуу;
никто тебя за язык не тянет (не дёргает) разг. сенин оозуңду эч ким тырмабайт, сенин оозуңду бирөө тырмадыбы;
язык не повернётся сказать разг. айтууга ооз (тил) барбайт;
язык чешется разг. ичине сактай албай, тили кычышып, айткысы келүү; бир нерсени айткысы (сүйлөгүсү) келип туруу;
болтать (трепать, чесать) языком разг. дөөдүрөп сүйлөй берүү, келжирөө;
сорваться языка оозунан чыгып кетүү, байкабай айтып салуу;
бежать, высунув язык разг. акактап жүгүрүү, жан-алакетке түшүп чуркоо, алынын бардыгынча жүгүрүү;
что на уме, то на языке погов. ойноп сүйлөсө да, оюндагысын айтат;
язык мой враг мой погов. тил менин тууганым, тил менин душманым;
языки пламени или огненные языки алоолонгон жалын (от);


ZERO.kz

Может, рекламу?