<->


Русча-қирғизча онлайн луғат

удобно

удобно
удобно усесться кресле креслого ыңгайлуу отуруп алуу;
безл. знач. сказ. тынч, жайлуу;
мне здесь удобно мага бул жерде да тынч;
знач. сказ. (подходит) ыңгайлуу;
мне удобно поехать отпуск августе мага отпускага август айында кетүү ыңгайлуу;
знач. сказ. (прилично) ылайык, туура, орундуу;
удобно ли прийти так поздно? ушунча кеч келүү ылайыктуубу?;
удобно ли это сказать? муну айтуу туура келер бекен?


ZERO.kz

Может, рекламу?