ТАСБИХ / ЗИКР СЧЕТЧИК

<->


Русча-қирғизча онлайн луғат

раз

раз
раз
много раз көп жолу;
несколько раз бир иече жолу;
пять раз беш жолу;
первый раз биринчи жолу;
ещё раз дагы бир жолу;
следующий раз или другой раз келерки жолу, эмики жолу;
раз год жылына бир жолу;
последний раз акыркы жолу;
иной (другой) раз кээде;
тот раз ошол жолу;
ни разу эч бир, бир жолу да;
раз навсегда! бүттү!, болду!, бир айтты (-и., -м) болду!;
как раз разг.
(именно) дал;
как раз то, что нужно кереги дал ушул болчу;
(впору) чак;
туфли мне как раз туфли менин бутума куюп койгондой чак;
самый раз разг.
(вовремя) дал убагында;
(впору) чак;
раз за разом разг. удаалаш, үзгүлтүксүз;
раз на раз не приходится разг. ар дайым эле андай боло бербейт;
не раз не два разг. бир эмес, эки эмес, алда нече жолу.
раз
нареч.
(однажды) бир кунү, бир кезде, бир жолу;
раз поздно вечером бир күнү кечинде;
один раз, когда... бир күнү... болгондо;
раз
союз разг.
(если) эгерде...-са,...;
раз он не пойдёт, тоже остаюсь эгерде ал барбаса, мен да каламын; ал барбаса, мен да барбаймын;
раз так, не чём говорить эгер андай болсо, башка сөз жок.
раз
(разо-, разъ-, рас-)
приставка,
төмөнкүлөрдү көрсөтөт:
бөлүктөргө бөлүүнү; бөлүктөргө, орундарга, бир нерсенин бетине бөлүштүрүүнү; мис. разорвать айрып алуу, тытып таштоо;
көп нерселердин кыймылынын ар түрдүү жакка багытталганын; мис. разъехаться туш-тушка кетип калуу;
кыймыл-аракеттин токтолушун; мис. разлюбить сүйбөй калуу;
мурункунун тескерисинче жасалган кыймыл-аракетти; мис. разбинтовать бинтин кайта чечүү.


ZERO.kz

Может, рекламу?