ТАСБИХ / ЗИКР СЧЕТЧИК

<->


Русча-қирғизча онлайн луғат

жизнь

жизнь
ж. разн. знач.
жизнь человека кишинин өмүрү;
вопрос идёт его жизни маселе анын башы жөнүндө болуп жатат;
борьба за жизнь жашоо үчүн күрөш;
отдать свою жизнь за родину родина үчүн өзүнүн жанын аябоо;
спасти чью-л. жизнь бирөөнү өлүмдөн алып калуу;
лишить себя жизни жанынан кечүү, өз жанын кыюу;
возродить жизни тирилтүү;
личная жизнь керт баштын турмушу;
средства жизни жашоо каражаттары;
законы жизни турмуш закондору;
общественная жизнь коомдук турмуш;
культурная жизнь маданий турмуш;
богатая внутренняя жизнь ички бай турмуш;
хозяйственная жизнь страны өлкөнүн чарбачылык турмушу;
зажиточная жизнь колхозников колхозчулардын оокаттуу турмушу;
кипучая жизнь кызыган сонун турмуш;
вести трудовую жизнь эмгекчил турмушта жашоо;
случай из жизни турмушта болгон окуя;
провести жизнь решение чечимдитурмуштка ашыруу;
течение всей жизни өмүр бою;
за всю свою жизнь бүткүл өмүрүндө;
это запомнил на всю жизнь бул менин эсимде өмүр бою сакталып калды;
первый раз моей жизни өмүрүмдө биринчи жолу;
жизни не видал подобного! мен өмүрүмдө мындайды көргөн эмесмин!;
при жизни тирүү кезинде;
улицы полны жизни көчөдө кыймыл көп;
жизнь доме начинается рано үйдө тиричилик эрте башталат;
на стройке жизнь бьёт ключом курулушта турмуш кайнап жатат;
бороться не на жизнь, на смерть жан аябай күрөшүү;
вопрос жизни смерти "өлдүм же калдым" деген маселе (чечүүчү маселе, эн маанилүүмаселе);
между жизнью смертью өмүр менен өлүм ортосунда;
по гроб жизни өмүр өткүчө;
подруга жизни разг. өмүрдүк жолдош (аял);
он жизни не рад разг. ал жанынан түңүлдү;
ни жизнь! разг. эч качан!, майласа да!


ZERO.kz

Может, рекламу?