ТАСБИХ / ЗИКР СЧЕТЧИК

<->


Русча-қирғизча онлайн луғат

душа

душа
ж.
от души или от всей души жаны калбай; жан-дили менен;
всеми силами души жанымын бардыгынча;
(человек) жан, киши, адам;
на улице ни души көчөдө бир да адам жок;
по скольку души? разг. киши башынан канчадан?;
семье пять душ үй-бүлөдө беш жан бар;
на душу населения элдеги ар бир кишиге;
добрая душа боорукер адам;
человек открытой душой ак көңүл киши;
перен. (вдохновитель) дем берүүчү, сыймык, сонун адам;
душа общества коомдун сонун кишиси;
душе оюнда, ичинде;
душе он его порицал ичинде ал аны жемеледи;
по душе жагуу, көңүлдөгүдөй;
твой новый знакомый мне не по душе сенин жаңы таанышык мага (менин көөнүмө) жакпады;
по душам разг. чын жүрөктөн, көңүлдөн;
мы побеседовали по душам биз чын жүрөктөн аңгемелештик;
душа не лежит разг. көңүл тартпайт, көңүл чаппайт, көңүл келбейт;
сколько душе угодно разг. тилегенче, каалаганча;
кушайте, сколько душе угодно разг. каалаганча жеңиздер;
душа нараспашку разг. ачык-айрым, ичинде арамы жок;
душа пятки ушла разг. жан кулактын учуна чыкты;
влезть (залезть) душу разг.
(втереться доверие) ич-койнуна кирүү, өтө алынуу;
(суметь выведать что-л.) бирөөнүн ички сырын билип алуу;
кривить душой анык сырын айтпоо, тайсалдап калп айтуу;
отвести душу чер жазуу;
души не чаять ком-л. разг. бирөөнү жакын көрүү, жанындай көрүү;
чём душа только держится разг. араң эле жаны бар, сүлдөрү эле бар;
стоять над душой разг. ач кенедей асылуу, көкөйгө тийүү, жанын койбоо.


ZERO.kz

Может, рекламу?