<->


Қирғизча-русча онлайн луғат

чымчыш

чымчыш
взаимн. от чымчы-;
эриккен келиндер, бирин бири чымчышып, шыңкылдашат скучающие молодухи щиплют друг друга взвизгивают;
бу чын жаралган Күлчоро, боо чымчышкан адам оңобу? фольк. этот (богатырь) Кюльчоро по-настоящему сотворён, человеку, который ним схватится, несдобровать.


ZERO.kz

Может, рекламу?