ТАСБИХ / ЗИКР СЧЕТЧИК

<->


Rusça-gyrgyzça onlaýn sözlük

при

при
предлог предл. п.
коло, возле, кого-чего-л.) алдында, жанында, жанындагы;
стоять при входе кире берер жерде туруу;
столб при дороге жолдун жанындагы столб (устун);
(при указании на подчинённое, подсобное отношение чему-л.) алдындагы;
(указывает на наличие чего-л. кого-л.) бар болуу;
иметь при себе справку места работы өзүнүн жанында иштеген жеринен справкасы болуу;
(во время) убагында, мезгилинде, кезинде, учурунда, тушунда;
при Советской власти Совет бийлигинин тушунда;
при встрече кезигишкен кезде;
(при указании обстоятельств, обстановки) аркасында, кезде;
при помощи друзей достордун, жолдоштордун жардамы аркасында;
ехать при сильном ветре катуу шамал болгон кезде жол жүрүү;
присутствии) тушунда, көз алдында, жанында;
это событие произошло при мне бул окуя менин көзүмчө болду;
сказать при свидетелях күбөлөрдүн жанында (көзүнчө) айтуу;
при жизни тирүү кезинде;
при смерти өлүм алдында, көр оозунда;
при всём том ошонун бардыгына карабастан; андай болсо да, кандай болбосун;
при-
приставка
кыймыл-аракетти аягына чейин жеткирүү; мис. приехать келүү;
кыймыл-аракеттин өзүнө карай багытталганын; мис. пригласить чакыруу;
кыймыл-аракеттин жогорудан төмөн багытталышы; мис. придавить үстүнөн басуу;
кыймыл-аракеттин толук экенин; мис. приучить үйрөтүү;
кыймыл-аракеттин толук эместигин; мис. приутихнуть бир аз басылуу (шамал жөнүндө);
"-ыва, -ива суффикстери менен кошо турганда, бирге болгон аракетти көрсөтөт; мис. приговаривать бир нерсе кылганда айта берүү;
бир нерсеге түздөн-түз ыкташуу, жалгашуу маанисиндеги зат атооч жана сын атоочторду түзөт; мис. приусадебный короо жанындагы.


ZERO.kz

Может, рекламу?