ТАСБИХ / ЗИКР СЧЕТЧИК

<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

широкий

широкий
широкий, ­ая, -ое
широкая улица кең көчө;
широкая колея ж.-д. кең колея;
(просторный) кең, кенен;
брюки широки шым кең;
(пространный) кеңири, кең-кесири;
широкий простор кең-кесири мейкиндик;
перен. (обширный) кең, кеңири, кенен, зор;
широкие возможности кеңири мүмкүндүктөр;
широкая механизация сельского хозяйства айыл чарбачылыгын кеңири механизациялаштыруу;
широком смысле кеңири мааниде;
широких размерах кең түрдө;
перен. (массовый) кең, калың, көп;
широкие слои населения калктын калың катмарлары;
ввести широкое употребление кең түрдө колдонууга киргизүү;
широкий звук лингв. ачык тыбыш;
жить на широкую ногу кең-кесири бардар кишидей жашоо.


ZERO.kz

Может, рекламу?