<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

чёрный

чёрный
чёрный, ­ая, -ое
цвете) кара; күңүрт кара (тёмный);
чёрное платье кара көйнөк;
чёрный хлеб кара нан;
перен. (мрачный) оор, капа, ьшдыны өчкөн;
чёрные мысли оор ойлор;
перен. (преступный, злой) кылмыштуу, арам ойлуу; жаман;
чёрные силы реакции реакциянын арам ойлуу күчтөрү;
уст. (курной) кара, морсуз;
чёрная изба морсуз жыгач үй;
чёрная баня кара мончо;
чёрный ход короодон (көчө жактан эмес) кирүүчү эшик;
(физически тяжёлый неквалифицированный) кара;
чёрная работа кара жумуш;
знач. сущ. ср. кара;
ходить чёрном кара кийип жүрүү;
вся чёрном чылк кара кийген, баштан аяк кара кийген;
чёрные металлы кара металлдар;
чёрный пар с.-х. айдалып коюлган, бирок эгин себилбеген, чөп чыкпаган жер;
чёрный лес жалбырактуу токой;
чёрная сотня ист. кара сотня (падышалык Россияда барып турган монархиялык, погромдук полициялык уюм);
на чёрный день узун сарыга (оор, күндөргө, кыйын күндөргө);
чёрным по белому (написано) ташка тамга баскандай (жазылган);
черным-черно разг.


ZERO.kz

Может, рекламу?