<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

чуть

чуть
нареч. (немного) бир аз гана;
чуть больше бир аз гана көбүрөөк;
нареч. (едва) аран эле;
чуть живой араң эле жаны бар;
огонь чуть горит от араң эле күйүп жатат;
чуть ты вошёл... кирериң менен эле...;
чуть ли не... частица ...балким;... го; болуп жүрбөсүн;
чуть не... частица ...бир аз эле жерден;
чуть было не... ...дагы бир аз эле жерден; ...кала жаздап; жакын;
чуть-чуть бир аз, бир аз эле, араң-араң, эле, кенедей-кенедей эле;
чуть свет урөн-бараңда, үрөң-бараң болгондо, таңдын аре-сересинен.


ZERO.kz

Может, рекламу?