<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

ценность

ценность
ж.
(стоимость, цена) баа, нарк;
ценность этого камня велика бул таштын баасы эң жогору;
ценности мн. (ценные предметы) кымбаттуу мүлк, асыл мүлк;
материальные ценности материалдык мүлктөр;
ценности мн. байлык, казына;
культурные ценности маданият байлыктары;
перен. (важность, значимость) баалуулук, кымбаттык;
ценность этой работы всеми признана бул иштин баалуулугу жалпыга таанылды.


ZERO.kz

Может, рекламу?