ТАСБИХ / ЗИКР СЧЕТЧИК

<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

ход

ход
м.
(движение) жүрүү, жүрүш;
ход поезда поезддин жүрүшү;
во время хода поезда поезд жүрүп бара жатканда;
на полном ходу поезда поезд аябай катуу жүрүп бара жатканда;
ход вперёд алга жүрүш;
тихий ход акырын жүрүш;
дать задний ход кетенчиктетүү, артка жүрүү;
ход планет планеталардын жүрүшү;
два часа ходу эки сааттык жол;
(работа, совершаемая механизмом) кыймыл, жүрүш, ык, багыт; учуш (самолёта);
ход поршня поршендин жүрүшү;
холостой ход см. холостой;
ход руля ав. рулдун багыты;
плавный ход мотора мотордун бир калыпта жүрүшү;
ход часов сааттын жүрүшү;
по ходу часовой стрелки сааттын стрелкасынын жүрүшүнө карата;
перен. (развитие, течение) жүрүш, жүрүү, өрчүш, өрчүү, өсүү, багыт, агым;
ходе борьбы күрөштүн жүрүшүндө;
судя по ходу вещей иштин жүрүшүнө караганда;
при таком ходе событий окуялардын мындай болуп турганында;
ход истории тарыхтын (тарыхый окуялардын) өрчүшү (багыты);
(вход, проход) кире бериш, өтүш, эшик, жол;
парадный ход көчө жакка чыгуучу эшик;
ход со двора короо жактан кире турган эшик;
ходы сообщения воен. окоптордо катташ жолдору;
игре) жүрүү, жүрүш, ыкма;
ваш ход жүрүш сиздики, сиздин жүрүшүңүз;
чей ход? жүрүш кимдики?;
ход пешкой шахм. пешка менен жүрүш;
ход коня шахм. аттын жүрүшү;
сделать ход конём шахм. ат менен жүрүү, атты жүрүү;
(ось парой колёс) ок (кош дөңгөлөк огу менен);
передний ход телеги арабанын алдыңкы огу;
коляска на резиновом ходу резина дөңгөлөктүү тырашманке;
на железном ходу огу темир араба;
телега на деревянном ходу огу жыгач араба;
на гусеничном ходу огу гусеницадан турган араба, жылан боор алкак;
(время прохода рыбы):
весенний ход рыбы балыктын жазгы өрдөшү, балык өтүүчү убак;
он знает все ходы выходы ал жолун билет, эбин табат; ал эшик-тешигин бүт билет;
ходу или большом ходу кең түрдө колдонулат, суроосу кең;
пустить ход
движение) жүргүзүү;
пустить ход машину машинаны жүргүзүү;
перен. употребление) колдонулууга киргизүү;
пустить ход все средства бардык каражатты колдонууга киргизүү, бардык каражатты ишке жумшоо;
дать ход
ему не дают ходу ага жол бербейт;
работа идёт полным ходом жумуш эң тездик менен жүрүп жатат;
ходу разг. токтобой, жүрүп баратып;
на ходу
разг. басып бара жатып;
закусить на ходу басып бара жатып тамак жеш;


ZERO.kz

Может, рекламу?