<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

фиксировать

фиксировать
несов. что
(отмечать, записывать) жазуу, жазып белгилеп коюу (мис. протоколго);
фиксировать все замечания
выступавших бардык чыгып сүйлөгөндөрдүн сөздөрүн жазуу;
(устанавливать) белгилөө, дайындоо, аныктоо;
фиксировать дни заседаний заседание күндөрүн белгилөө;
(сосредоточивать) буруу, салуу;
всё внимание должно быть фиксировано на этом вопросе бардык көңүл бул маселеге бурулган болуш керек;
фото (закреплять) фиксаж кылуу (тартылган сүрөт негативде бекисин үчүн аны атайын эритиндиге салып жууш).


ZERO.kz

Может, рекламу?