<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

тон

тон
м.
мед. үн (жүрөктүн соккон үнү);
жив. (оттенок цвета) түр, раң, түс;
светлые тона картины сүрөттүн ачык түстөрү;
(оттенок речи) тон, үн (үндүн чыгышы);
говорить спокойным тоном жай-баракат гана үн менен сүйлөө;
переменить тон тонун (үнүн) өзгөртүү;
перен. уст. (характер поведения) адеп, мүнөздүы түрү, өзүн алып жүрө билүү, мунөз;
хороший тон адептүүлүк, сыпайылык;
задавать тон см. задавать;
тоном ниже (говорить) үнүн басандатып (сүйлөө);
тоном выше (говорить) үнүн көтөрө (сүйлөө).


ZERO.kz

Может, рекламу?