<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

течение

течение
ср.
течение времени убакыттын өтүшү;
течение событий окуялардын жүрүшү;
течение дел иштин жүрүшү;
(струя, ток) агым, агын, агыш;
морские течения деңиз агымдары;
быстрое течение шар агын;
вниз по течению реки суунун агынын бойлоп төмөн карай;
воздушное течение абанын агышы;
политические течения саясий агымдар;
литературное течение адабий агым, адабий багыт;
плыть по течению агымга карай кете берүү;
течение ичинде;
течение года жылдын ичинде;
течением времени убакыттын өтүшү менен.


ZERO.kz

Может, рекламу?