<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

сторона

сторона
ж.
(направление; пространство каком-л. направлении) тарап, жак, багыт;
пойти разные стороны ар тарапка баруу (кетүү);
на правой стороне оң жагында;
солнечная сторона күңгөй жак, күн тийген жак;
теневая сторона тескей жак, күн тийбеген көлөкө жак;
со всех сторон ар тараптан;
смотреть по сторонам эки жагын карануу;
(страна, местность) өлкө, журт, жер, эл;
родная сторона туулуп өскөн жер, өз өлкөсү;
южная сторона леса токойдун түштүк жагы;
по обеим сторонам дороги жолдун эки жагынан, жолдун эки жагын бойлой;
стоять стороне
перен. катышпоо, өзүн оолак тутуу;
отложить сторону мындай таштап коё туруу;
отложить книгу сторону китепти мындай коё туруу;
со стороны виднее четте турганга ачыгыраак көрүнөт;
(одна из поверхностей предмета) жак;
лицевая сторона материи кездеменин өң жагы;
перен. (точка зрения) жак, тарап;
обсудить вопрос со всех сторон маселени бардык жагынан талкуулоо;
(свойство, качество) жак, тарап;
положительная сторона дела иштин жакшы жагы;
(человек, группа лиц, противопоставленные другим) жак, тарап;
договаривающиеся стороны сүйлөшүп жаткан жактар;
прения сторон юр. эки жактын чыгып сүйлөшү;
принять чью-л. сторону бирөөнүн жагына өтүү, бирөөнүн тарабына өтүү;
победа на нашей стороне жеңиш биздин жакта, жеңиш биздики;
(линия родства) жак;
дядя со стороны матери таяке;
стороны прямоугольника түз бурчтуктун жактары;
стороной четтен, башка жактан, бирөөдөн;
разузнать стороной башка жактан (бирөөлөрдөн) билүү;
остаться стороне
(выпасть из поля зрения) четте калуу, тышкары калуу;
(не принять участия) четтөө, катышпай коюу, аралашпоо;
сторону чего-л, бир нерсе жагына, бир жагына;
моё дело сторона разг. менин эмне ишим бар;
отпустить на все четыре стороны колу-жолуң бош, кайда барсаң анда бар деп, коё берүү;
на стороне разг. башка жакта;
на сторону разг. четке, бир жакка;
одной стороны бир жагынан;
со стороны (извне) четтен, тыштан;
со стороны кого-чего-л. бирөө жагынан, бирөө тарабынан;
со стороны администрации администрация тарабынан;
шутки сторону разг. тамашаны коюп, тамаша кылбай.


ZERO.kz

Может, рекламу?