ТАСБИХ / ЗИКР СЧЕТЧИК

<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

стать

стать
стать
сов.
(встать) туруу;
ни стать ни сесть туруп турууга да болбойт, отурууга да болбойт;
него волосы стали дыбом анын төбө чачы тик турду;
(прекратить движение) токтоп калуу, туруп калуу, тоңуп калуу, жүрбөй калуу;
река стала дарыя тоңуп калды;
лошадь стала ат токтоп калды;
(ступить на какое-л. место, расположиться) туруу, басуу, басып туруу;
стать на ковёр килемдин үстүнө туруу, килемди басып туруу;
(поместиться) коюлуу, туруу, орун алуу;
шкаф станет этот угол шкаф мына бул бурчка коюлат;
(сделать остановку) туруу, токтоо;
стать лагерем лагерь болуптуруу;
стать на якорь судне) якорду сууга таштап туруу;
(приступить чему-л., начать действовать) туруу, баштоо, келүү;
он стал заниматься вечерней школе ал кечки мектептен окуй баштады;
стать за станок станокто иштей баштоз;
(сделаться) болуу, болуп калуу;
что ним стало? ага эмне болду?;
на улице стало темно эшикте караңгы болду;
мне стало стыдно мен уялып кеттим;
безл. кого-чего, отриц. (перестать существовать, исчезнуть) жок болуу;
меня сил не стало после болезни ооруп айыккандан кийин алым калбай калды;
разг. (оказаться достаточным, хватить) жетүү, жеткиликтүү болуу;
станет ли тебя сил для этого дела? бул ишке сенин күчүң жетеби?;
тебя (этого) станет сенден ушуну күтүүгө болот (какшык иретинде);
разг. (обойтись какую-л. цену) түшүү, туруу;
этот костюм стал мне пятьсот рублей бул костюм мага беш жүз сомго түштү;
во что бы то ни стало кандай болбосун, кандай болсо да, кандай гана болбосун.
стать
(телосложение) кебете, келбет, бой, мүчө;
стать
(характер, устройство) өзүнчө мүнөз, жаралыш;
него особенная стать анын өзүнчө мүнөзү бар;


ZERO.kz

Может, рекламу?