<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

сортообразование

сортообразование
ср.
сортообразование культивируемых растений эгилип жаткан өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун түзүү.


ZERO.kz

Может, рекламу?