ТАСБИХ / ЗИКР СЧЕТЧИК

<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

свой

свой
мест. притяж.
өзүмдүкү, өзүңдүкү, өзүнүкү;
любить свою родину өзүнүн родинасын сүйүү;
сесть на своё место өзүнүн ордуна отуруу;
(собственный) өзүмүн, өзүнүн, өзүнүн;
него своя машина анын өзүнүн машинасы бар;
этом есть своя прелесть мунун өзүнчө бир сонундугу бар;
всему своё время место бардык нерсенин өзүнүн убактысы жана орду бар;
он своего не упустит ал өз жемин жедирбейт;
он добьётся своего ал өз дегенине жетишет;
своё время см. время;
своего рода башкалардан айырмалуу, өзүнүн мүнөздүү бөтөнчөлүктөрү бар, өзгөчө;
идти своей дорогой өз жолу менен жүрүү, өз эркинче иш кылуу;
сам не свой өзүн өзү билбей калуу (катуу толкунданып кеткендиктен, катуу корккондуктан ж.б.);
называть вещи своими именами ала карганы атынан чакырат;
умереть своей смертью өз ажалынан өлүү;
он не своём уме разг. анын акылы ордунда эмес;
на своих на двоих разг. жөө;
своих не узнаешь разг. бирди көрөөрсүң, акеңди таанырсың (кекетип айтуу);
свой брат разг. жакын, пикирдеш.


ZERO.kz

Может, рекламу?