ТАСБИХ / ЗИКР СЧЕТЧИК

<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

свет

свет
свет
разн. знач.
солнечный свет күндүн жарыгы;
прозрачная на свет жидкость жарыкка салып караганда тунук суюктук;
погасите свет комнате бөлмөдөгү жарыкты өчүрүп коюңуз;
стать против света жарыкка каршы туруу;
чуть свет или чем свет или ни свет ни заря таң атпай, таң саарынан, үрөң-бараңда;
света не взвидеть көңүлү караңгылоо, жаны көзүнө көрүнүү;
ученье свет, неученье тьма посл. окуган жарык, окубаган чарык;
бросить (пролить) свет на что-л. бир нерсени түшүндүрүү, бир нерсени түшүнүктүү этүү;
свете чего-л. бир нерсенин көз карашы боюнча;
свете науки илимдин көз карашы менен алганда;
представить выгодном свете бир кыйла пайдалуу жагынан көрсөтүү.
свет
(земля) дүйнө, жер шары;
путешествие вокруг света дүйнөнү (жер шарын) айланып саякат кылуу;
части света дүйнө бөлүгү;
страны света дүйнө жактары;
(общество) коом, бардык кишилер;
всему свету это известно бул баарыга белгилүү;
покинуть свет коомдон качып, четтеп кетүү;
высший свет уст. ак сөөктөр, аристократтар катмары;
свет не клином сошёлся погов. ошол эле калыптырбы;
ругать на чём свет стоит разг. жерден алып көргө салып тилдөө;
выпустить свет басмага басып чыгаруу, жарыялоо;
более всего на свете разг. баарынан артык (көрүү ж.б.);
на краю света жердин жети түбүндө;
увидеть свет или появиться на свет
(родиться) туулуу, төрөлүү, дүйнөгө келүү;
перен. (возникнуть) келип чыгуу, пайда болуу;
отправиться на тот свет разг. өлүү;
отправить на тот свет разг. өлтүрүү;
сжить (согнать) со света кого-л. бирөөнүн түбүнө жетүү.


ZERO.kz

Может, рекламу?