<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

само

само
мест. ср. сам.
само-
аракеттин өзү өзүнө багытталгандыкты; мис. самовлюблённый өзүн өзү сүйгөн; самовосхваление өзүн өзү мактоо;
башка бирөөнүн жардамысыз эле, эрксизден, өзүнөн өзү, автоматтык түрдө боло турган аракетти; мис. самовозгорание өзүнөн өзү күйүү.


ZERO.kz

Может, рекламу?