ТАСБИХ / ЗИКР СЧЕТЧИК

<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

рука

рука
ж.
кисть руки кол манжасы;
правая рука
левая рука сол кол;
поднять руку
опустить руки колду түшүрүү;
протянуть кому-л. руку бирөөгө колун сунуу;
пожать чью-л. руку, пожать кому-л. руку бирөөнүн колун кысуу, кыса кармоо;
махать руками кол булгоо;
нагреть руки разг.
развязать руки кому-л.
связать руки
умыть руки
держать руках
держать за руку колунан кармоо;
держать ребёнка на руках баланы колдо көтөрүп туруу, баланы колго алып туруу;
взять кого-л. под руку бирөөнү колтуктоо, колтуктап алуу;
вести кого-л. под руку бирөөнү колтуктап алып баруу;
оружием руках колго курал алып;
руками не трогать! колуң менен кармаба!, кол тийгизбе!;
руки вверх! (команда) көтөр колунду!, колуңду көтөр!;
чаще мн., перен. (мастерство, умение) кол (мыкты иштөө, чебердик жөнүндө);
золотые руки колунан көөр төгүлөт;
него умелые руки анын колунан баары келет (ал ар нерсени жакшы иштей алат);
дело опытных руках иш тажрыйбалуу кишинин колунда;
(почерк, подпись) кол, жазуу;
него неразборчивая рука анын жазуусу ачык эмес, анын колун окуу кыйын;
это не моя рука бул менин колум эмес;
(сторона) кол, кол жак, жак;
разг. (протекция) колдогону;
просить чьей-л. руки бирөөнү "мага аял бол" деп суроо;
отдать кому-л. руку бирөөгө аялы болууга макулдугун берүү;
переписывать от руки колдон көчүрүп жазуу;
передать из рук руки колдон колго берүү;
рука руку моет погов. сай-сайга куят, бай-байга куят;
своя рука владыка погов. өз колунда болгон соң..., өзү билип турган соң...;
рука не дрогнет жүрөгү даайт, колу барат;
руки не доходят (до чего-л.) разг. кол бошобойт, кол тийбейт;
руки чешутся кого-л.)
неопр., разг. урушкусу келип турат;
руки коротки разг. колу кыска (колунан келбейт, күчү жетпейт);
руки прочь! тарт колуңду!;
средней руки орточо, чакан;
сидеть сложа руки колду куушуруп бекер отуруу, эч нерсе иштебөө;
не покладая рук жан аябай, тынбай;
это дело его рук бул ошонун колунан келди, бул ишти ал кылган бул ал колдуу болгон;
рукой подать (куда-л., откуда-л.) эң эле жакын, ээктин алдында;
как рукой сняло разг. кол менен алып таштагандай;
даю руку на отсечение разг. кулагымды кесип берейин;
держать чью-л. руку бирөөнүн жагында (тарабында) болуу;
набить себе руку на чём-л. бир нерсеге колду маш кылуу, колду үйрөтүү, машыгуу;
протянуть руку помощи жардам кылуу;
наложить руку на что-л. бир нерсени ээлеп алуу, бир нерсени басып алуу;
наложить на себя руки өз жанын кыюу (өзүн өзү өлтүрүү);
чужими руками жар загребать погов. бирөөнүн колу менен чок шилөө;
сон руку разг. түшүң кабыл келсиң, туш келсин;
давать волю рукам разг. колго эрк берүү (муштоо, сабоо), мушташуу;
ухватиться обеими руками за что-л.
взять себя руки өзүн өзү колго алуу;
отдать хорошие руки кого-что-л. ишенимдүү кишиге берүү, ишенимдүү колго берүү;
попасть плохие руки ишенимсиз, калпычы, жаман адамга туш келүү;
побывать во многих руках көп колдордо болуу, колдон колго өтүү (мис. акча, китеп ж.б.);
быть чьих-л. руках бирөөнүн колунда болуу, бирөөдөн көз каранды болуу;
играть четыре руки роялда эки кишилеп ойноо;
из рук вон плохо эң эле жаман, өтө жаман;
всё из рук валится көңүл чаппай калып, колдон эч нерсе келбей жатат; эч нерсени иштегиси келбейт, мейли чаппайт; иштесе да, арбыбайт;
выпустить из рук колдон чыгарып жиберүү (мис. демилгени, учурду ж.б.);
узнать из первых рук биринчи булактан (маалыматтан) билүү;
прибрать рукам что-л. бир нерсени колго алып алуу, ээлеп алуу;
на скорую руку бат эле ары-бери кылып бүтүрө салуу;
выдать на руки кому-л. что-л. өз колуна берүү, өзүнө тапшыруу;
документы (бумаги т.п.) на руках документтер (кагаз ж.б.) колдо;
быть на руках кого-л. бирөөнүн багуусунда болуу;
иметь на руках кого-л. бирөөнү багып туруу;
носить кого-л. на руках бирөөнү үстү-астына түшүп, алпештеп алып жүрүү; алаканына салып алпештөө;
умереть на руках кого-л. бирөөнүн колунда өлүү;
отбиться от рук разг. такыр тил албай өз билгенин кылуу, моюн бербей коюу, колдон чыгып кетүү, билгенин кылуу;
быть связанным по рукам ногам колу-буту байлангандай эч убактысы болбоо, эркин жүрүүгө мүмкүнчүлүгү жок болуу;
ударить по рукам "макулбуз" деп кол алышуу;
ходить по рукам книге) колдон колго өтүү, бирөөдөн бирөөгө таралуу (китеп жөнүндө);
под пьяную руку разг. мас кезде, мастык менен;
попасть под руку учурга туура келип калуу;
тебе это рук не сойдёт мындан сен жазасыз кутула албайсың;
сбыть рук кого-что-л. бир нерседен же бирөөдөн эптеп кутулуу;
рук (купить) колдон (сатып алуу, магазинден эмес);
вернуться пустыми руками куру кол кайтуу;
большой руки негодяй разг. барып турган митаам;
вашей лёгкой руки разг. колуңуз жеңил болду; ак жолтой, берекелүү колуңуз менен;
тяжёлая рука жолу жок кол, жолу кара кол, ийгиликсиз кол;
голыми руками брать оңой эле алуу, опоңой алуу.


ZERO.kz

Может, рекламу?