<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

речь

речь
ж.
(способность говорить) сүйлөө, сөз сүйлөө (сүйлөөгө жөндөмдүүлүк);
органы речи сүйлөө органдары;
дар речи
(красноречие) чечендик;
развитие речи сөз өстүрүү;
(язык) тил, сөз;
речь ребёнка баланын тили;
устная речь оозеки сөз;
ребёнок владеет речью баланын тили чыккан;
(выступление) сөз, речь (бир маселе жөнүндө эл алдында сүйлөнгөн сөз);
произнести речь сөз сүйлөө;
(разговор) кеп, сөз, сүйлөшүү;
завести речь чём-л. бир нерсе жөнүндө кеп салуу;
об этом не было речи бул жөнүндө сөз да болгон жок;
части речи сөз түркүмдөрү.


ZERO.kz

Может, рекламу?