<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

принять

принять
сов.
кого-что (взять, получить) алуу, өткөрүп алуу;
принять пакет пакетти алуу;
принять партию товара бир партия товарларды өткөрүп алуу;
принять члены профсоюза профсоюздун мүчөлүгүнө алуу;
принять на работу кызматка алуу;
принять делегацию делегацияны кабыл алуу;
что (утвердить) кабыл алуу, бекитүү, чыгаруу;
принять резолюцию резолюцияны кабыл алуу;
что (согласиться чем-л.) кабыл алуу, туура деп табуу;
принять чей-л. совет бирөөнүн кеңешин туура деп табуу;
что (выпить, съесть) ичүү;
принять лекарство дары ичүү;
принять пищу тамак ичүү;
кого-что за кого-что (признать, счесть) эсептөө, ыйгаруу, окшотуу, ...деп билүү, ...экен деш;
принял его за знакомого мен аны тааныш киши экен деп ойлодум;
принять за шутку оюнга ыйгаруу, тамаша экен деп түшүнүү;
принять участие катышуу чём-л.); каралашуу, жардамдашуу ком-л.);
принять сведению эске алып коюу;
принять на себя өзүнө алуу;
принять на себя вину күнөөнү өз мойнуна алуу;
принять на себя обязанность өзүнө милдет алуу;
принять за чистую монету чын экен деп ишенүү, чын көрүү;
принять что-л. близко сердцу бир нерсеге көңүл буруп кайгысын тартуу;
принять решение ниеттенүү, чечим кылуу, чечим кабыл алуу;
принять муку азап тартуу;
принять смерть киши колдуу болуп өлүү;
принять ванну ваннага түшүү (киринүү);
принять меры чара көрүү;
так принято үрп-адат ушундай, жол-жобо ушундай;
примите уверения ишенүү менен кабыл алыңыз (каттын аягына жазылуучу сөз).


ZERO.kz

Может, рекламу?