<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

пойти

пойти
сов.
он попрощался пошёл ал коштошту да жөнөп кетти;
пошёл полем мен талаа менен бардым;
пойти навстречу
чыгуу, агуу;
из трубы пошёл дым мордон түтүн чыкты;
вода пошла из крана чоргодон суу ага баштады;
кровь пошла из раны жарадан кан ага баштады;
(об осадках) жааш, жаай баштоо;
пошёл сильный дождь жамгыр катуу жаап жиберди;
(поступить куда-л.) кирүү;
разг. (найти сбыт) өтүү, жароо;
спектакле т.п.) болуу; коюлуу;
(потребоваться) кетүү;
на платье пошло много шёлка көйнөккө жибек көп кетти;
(проявить готовность чему-л.) көнүү, макул болуу;
пошёл ему на уступки мен аны менен макул болуп көндүм;
(оказаться лицу) жарашуу, жароо;
это платье пошло бы вам бул көйнөк сизге жарашат эле;
(пройти) өтүү;
после окончания работы время пошло медленнее жумуш бүткөндөн кийин убакыт жайыраак өтүп калды;
(передаваться) берилүү, өтүү;
документы пошли на подпись документтер кол коюуга берилди;
пойти отца атасына тартуу;
пошёл вон! чык!, жогол!


ZERO.kz

Может, рекламу?