<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

период

период
м.
течение короткого периода времени кыска мезгилдеги, кыска убакыттын ичинде;
инкубационный период болезни оорунун инкубациялык мезгили;
ледниковый период ист. муз доору;
лит. период (пикирди толук айтуу үчүн түзүлгөн татаал, кошмо суйлөмдөрдүн бир түрү).


ZERO.kz

Может, рекламу?