<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

отойти

отойти
сов.
отойти сторону четке чыгып туруу;
отойти окну терезе жакка барып туруу;
отойти от двери эшиктен мындайраак болуу;
(отправиться) жөнөп кетүү, жүрүп кетүү;
от кого-чего (отклониться) четке чыгуу, алыстоо, четтөө (мис. темадан);
отойти от прежних взглядов баштагы көз карашынан баш тартуу;
(отстать, отделиться) ажыроо, бөлүнүп калуу, сыйрылып калуу;
обои отошли от штукатурки обои шыбактан сыйрылып калды;
(исчезнуть) кетүү, жуулуу, жуулуп кетүү;
пятно отошло так кетти;
разг. (прийти обычное состояние) эсине келүү, эс алуу, калыбына келүү;
руки отошли от холода үшүгөн колдор жылыды;
(отступить) чегинүү, артка чегинүү;
рота отошла на ранее подготовленные позиции рота башта даярдап коюлган позицияга чегинди;
отойти прошлое эскирип унутулуп калуу.


ZERO.kz

Может, рекламу?