ТАСБИХ / ЗИКР СЧЕТЧИК

<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

один

один
м.
числ. (число) бир;
числ. (количество) бир, жалгыз;
собрание сочинений одном томе бир том кылып чыгарылган чыгармалар жыйнагы;
один раз
прил. (без других, отдельности) жалгыз, жеке;
он может это сделать один ал муну жалгыз иштей алат;
одному ему не справиться жалгыз анын колунан келбейт;
один поле не воин посл. жалгыз аттын чаңы чыкпайт;
мест. (какой-то, некий) бир (белгисиз);
ему сказал об этом один человек бул жөнүндө ага бир киши айтыптыр;
один из выступавших чыгып сүйлөгөндөрдүн бири;
один прекрасный день бир күнү;
прил. (тот же самый) бирдей, бир, бирге, тең;
одного размера бирдей чоңдукта, размери бирдей;
одного возраста жашы тең;
жить кем-л. одном доме бирөө менен бир үйдө туруу;
мест. (только, исключительно) жалаң гана, жеке гана;
вы один можете это сделать муну жалгыз гана сиз иштей аласыз;
он работает одной молодёжью ал жалаң гана жаштар менен иштейт;
от него одни неприятности андан жалаң гана жаман нерсе келип чыгат;
мест. (какой-л. ряду сходных) бир, бирөө;
то один, то другой биринен сала бири;
один за другим биринин артынан бири;
один-единственный жападан жалгыз, жалгыз гана, бирөө эле;
один-одинёшенек жап-жалгыз, жалгыздан-жалгыз;
всё одно разг. баары бир;
все до одного бири калбай, баары бүт бойдон;
одним духом или один миг көзачып жумганча;
одно одному биринен сала бири; суйлөшүп койгондой;
один на один жекеме-жеке;
одним словом вводн. сл. бир сөз менен айтканда.


ZERO.kz

Может, рекламу?