<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

оборот

оборот
м.
(полный круг вращения) айлануу, айланып чыгуу, тегеренүү;
(обращение, употребление) колдонуу, пайдалануу;
(отдельная стадия) алмашуу;
оборот полевых культур палаа өсүмдүктөрүнүн алмашуусу;
(движение туда обратно) оборотарып кайта келиши);
годовой оборот предприятия ишкананын жылдык обороту;
(оборотная сторона) арт жак, арты;
сделать надпись на обороте арт жагына жазуу;
тех. (изгиб, колено) оборот (бир нерсенин бүгүлгөн, бурулган жери);
трубе три оборота трубада үч оборот бар;
дело приняло плохой оборот иш жаман жагына айланды;
(выражение) айтуу, айтылуу;
правильный оборот речи речтин туура айтылган түрү;
деепричастный оборот грам. чакчыл оборот;
взять оборот разг. тезге салуу, куйругун буроо.


ZERO.kz

Может, рекламу?