<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

ниже

ниже
сравн. ст. от прил. низкий аласараак, жапызыраак, пасыраак, төмөнүрөөк;
он значительно ниже отца анын бою атасынын боюнан алда канча төмөн;
смотри ниже төмөн жакты кара;
спуститься ниже ылдый түшүү;
предлог род. төмөн, ылдый;
ниже всякой критики см. критика;
ниже среднего ортодон төмөн.
ниже-
татаал сын атоочтун "төмөндө" деген маанини билдирүүчү биринчи бөлүгү; мис. нижеозначенный төмөндө аталган, төмөндө көрсөтүлгөн.


ZERO.kz

Может, рекламу?