<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

над

над
над (надо)
предлог твор.
(поверх, выше кого-чего-л.) үстүндө, төбөсүндө, үстү жакта;
над городом летали самолёты шаардын үстүндө самолёттор учуп жүрдү;
(при обозначении направленности действия) -га, үстүндө, жөнүндө, тууралу;
он сидит над решением задачи ал маселе чыгарып отурат;
он работает над этим вопросом уже несколько лет ал бу маселенин үстүндө бир нече жылдан бери иштеп келе жатат;
мать сжалилась над ними аларга эненин боору ооруду;
не смейся надо мной мени шылдың кылба.
над (надо)
приставка
этиш жасайт; мис. надстроить үстүнө куруу;
надломить бир аз сындыруу;
надкусить четинен тиштеп алуу;
зат атооч жана сын атооч жасайт; мис. надкостный сөөктүн үстүндөгү (сыртындагы).


ZERO.kz

Может, рекламу?