<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

мир

мир
(вселенная) дүйнө, аалам;
происхождение мира дүйнөнүн чыгышы;
(земной шар) дүйнө, жер жүзү;
объехать весь мир бүткүл дүйнөнү кыдыруу;
во всём мире бүткүл дүйнөдө;
со всего мира бүткүл дүйнөдөн;
собир. (люди, население земного шара) дүйнө, бүткүл дүйнөнүн элдери;
(среда) чөйрө;
окружающий мир айланадагы чөйрө;
научный мир илимий чөйрө;
мир искусства искусство чөйрөсү;
(область жизни, явлений) дүйнө;
мир животных жаныбарлар дуйнөсү;
звёздный мир жылдыздар дүйнөсү;
ист. (сельская община) жамаат, айыл-апа;
всем миром разг. баары бир болуп, баары биргелешип;
не от мира сего разг. ирон. дуйнө ишинен камаарабаган, дүйнө менен иши жок;
пойти по миру разг. кайыр сурап калуу;
пустить по миру разг. жакырдантуу, алдан тайдыруу, кайыр суратуу.
(согласие, спокойствие) тынчтык, татуулук;
защита мира тынчтыкты сактоо;
отпустить миром урушпай, "болду, бар, кетебер" деп коё берүү.


ZERO.kz

Может, рекламу?