<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

люди

люди
только мн.
кишилер, адамдар;
советские люди совет адамдары;
уст. (прислуга) кызматчылар, малайлар;
молодые люди разг. жигиттер, уландар;
на людях смерть красна посл. көп менен көргөн той;
вывести люди разг. киши кылып тарбиялоо, адам кылуу;
выйти люди киши болуу, адам болуу.


ZERO.kz

Может, рекламу?