<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

источник

источник
м.
булак, чыга турган жер;
минеральный источник минералдуу булак;
источники сырья сырьё булактары;
источники дохода киреше булактары;
неиссякаемый источник түгөнгүс булак;
книга написана по авторитетным источникам китеп авторитеттүү булактардын негизинде жазылган.


ZERO.kz

Может, рекламу?