<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

интерес

интерес
м.
(внимание) көңүл, кызык;
слушали без всякого интереса эч кандай көңүл койбостон угушту;
он проявил большой интерес работе ал ишке кызыккандыгын көрсөттү;
возбуждать интерес кызыктыруу;
(занимательность) кызык;
интересы мн. (необходимость, нужды) таламдар, мүдөө, кызыкчылык;
защита государственных интересов мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоо;
интересы рабочего класса жумушчу табынын таламдары;
интересы народа элдин таламдары;
это делается ваших интересах бул сиздин пайдаңыз үчүн иштелип жатат;
что за интерес! разг. эмне маани!; кандай пайда!


ZERO.kz

Может, рекламу?