<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

дух

дух
м.
филос. дух;
присутствие духа көңүлү көтөрүңкүлүк, өзүн өзү кармай билүүчулүк;
он потерял присутствие духа ал калтаарып калды, эмне кыларын билбей шашып калды;
собраться духом кайраттануу, кайратына келүү, бел байлоо;
здоровом теле здоровый дух посл. дени соонун жаны соо;
(смысл, значение, соответствие) дух (мазмун; жараша);
дух народа элдин духу;
духе времени убагына ылайык;
разг. (дыхание) тыным, дем;
перевести дух дем алуу;
одним (единым) духом токтолбой, бирден;
выпил чашку кумыса
разг. (запах) жыт;
сегодня не духе мен бүгүн көңүлсүзмүн;
дай мне дух перевести мен эс алайынчы;
во весь дух жанынын барынча (жүгүрүү, чуркоо);
испустить дух жан берүү;
ни слуху ни духу кабар-атары жок, зымкыя кабарсыз.


ZERO.kz

Может, рекламу?