<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

дом

дом
м.
(здание) үй;
(жильё, квартира) үй;
работать на дому үйдө иштөө, ишти үйдө бүтүрүүгө алуу;
книги на дом не выдаются китеп үйгө берилбейт;
разойтись по домам үй-үйгө тарап кетүү;
(культурно-бытовое учреждение) үй;
дом отдыха дем алыш үйү;
Дом учёных Окумуштуулар үйү;
(хозяйство, домашний очаг) үй;
хлопотать по дому үй түйшүгүндө болуу (тамак бышыруу, үй шыпыруу ж.б.);
уст. дом (ар кыл иш орундары);
мы знакомы домами биздин үй-бүлөлөр бир-бири менен катыш;
он отказал тебе от дома ал сени өзүнүн үйүнө келтирбес болду.


ZERO.kz

Может, рекламу?