<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

даром

даром
нареч.
(бесплатно) бекер, пулсуз;
получить даром бекер алуу, пулсуз алуу;
даром не нужно бекерге да кереги жок;
(дёшево) арзан;
это купил совершенно даром мен муну өтө эле арзан сатып алдым;
(бесполезно, напрасно) бекер, бошко, куру бекер, текке;
весь день пропал даром күн текке өтүп кетти;
это даром не пройдёт мунун азабын бир тартат;
даром что разг.... болгону менен да...;
даром что мал, хитёр как лиса кичинекей болгону менен да, түлкүдөй куу.


ZERO.kz

Может, рекламу?