<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

горе

горе
ср.
(скорбь, печаль) кайгы, кайгы-капа, күйүт;
(беда, несчастье) балаа, бакытсыздык;
его постигло большое горе ал зор бакытсыздыкка учурады;
на моё горе или моему горю менин бакытсыз башыма;
ему горя мало ал капарына да албайт;
горе-поэт акын сөрөй, кокуй-акын.


ZERO.kz

Может, рекламу?