<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

выход

выход
м.
(действие) чыгуу;
выход книги свет китептин жарыкка чыгышы;
выход актёра на сцену актёрдун сахнага чыгышы;
(место) эшик; чыгуучу жер;
запасный выход чыгуучу запас эшик;
стоять выхода чыга турган жерде туруу, эшиктин алдында туруу;
найти выход из трудного положения кыйын абалдан жол таап чыгуу;
эк. (количество продукта) чыгыш, түшүм;
выход зерна гектара эгиндин бир гектардан түшкөн түшүмү;
дать выход чему-л. бир нерсеге жол берүү; бүт айтууга өзүнө эрк берүү, тилин тартпай ичиндегисинин баарын айтуу ж.б.;
знать все ходы выходы разг. жолун билүү, эбин табуу.


ZERO.kz

Может, рекламу?