<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

выбить

выбить
сов.
кого-что (вышибить) уруп сындыруу, кагып чыгаруу, кууп чыгаруу, уруп түшүрүү;
выбить стекло терезени уруп сындыруу;
выбить зубы тиштерди уруп сындыруу;
выбить всадника из седла атчан кишини ээрден уруп түшүрүү;
выбить противника из окопов душманды окоптордон кууп чыгаруу;
что (выколотить) кагуу, күбүү;
выбить пыль из ковра килемдин чаңын кагуу (күбүү);
что (вычеканить) согуу;
что (вытоптать, уничтожить что-л.) талкалоо;
град выбил посевы мөндүр айдоону талкалады;
выбить кого-л. из колеи бирөөнү көнгөн жолдон чыгарып кетүү, көнгөн иштен алагды кылуу, көнгөн адаттагы жолунан чыгаруу;
выбить дурь из головы разг. жинин кагуу.


ZERO.kz

Может, рекламу?