ТАСБИХ / ЗИКР СЧЕТЧИК

<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

вид

вид
вид
(внешность) өң, ыраң, түспөл, түр;
него здоровый вид анын өнү дурус (оору эмес);
на вид или виду или по виду сыртынан караганда, өңүнө караганда, бир көргөндө;
ему на вид лет тридцать сыртынан караганда анын жашы отуздарда;
знать кого-л. по виду бирөөнү сыртынан (түспөлүнөн) билүү;
(состояние) тур, абал, кейип;
пьяном виде мас кейпи менен, мас болгон түрү менен;
работа представлена хорошем виде иш жакшы түрдө тапшырылган;
(местность, видимая взорам) көрүнүш;
из окна открывался вид на горы терезеден тоонун көрүнүшү ачылып турду;
(поле зрения)
скрыться из виду көзгө көрүнбөй калуу;
при виде (его, её т.п.) көргөндө;
(изображение какой-л. местности) көрүнүш;
виды Памира Памирдин көрүнүштөрү;
виды мн. (предположения, намерения) божомол, божомолдоо;
виды на урожай түшүм болжолу;
упустить из виду байкабай калуу, эстен чыгарып коюу, унутуп калуу;
для вида тим эле (башкалардын алдында);
под видом шылтоо кылып;
виде исключения исключение кылып;
вид на жительство уст. бир жерде турууга укук бере турган документ;
поставить на вид эскертүү берүү, навид берүү;
делать вид -мышка салуу, -ымыш болуу, -гансуу, -ымыш болуп;
он делает вид, что пишет ал жазымыш болуп отурат;
ты делаешь вид, что учишься, сам бездельничаешь сен окугансыганың менен, чынында тим эле жүрөсүң;
не показать виду сыр алдырбоо;
имеется виду ...деген болуп эсептелет;
иметь виды на кого-л. бирөөнү уйгарып жүрүү.
вид
научной классификации) вид, түр;
виды животных айбандардын виддери;
(род, сорт) түр;
виды транспорта транспорттун түрлөрү;
совершенный вид бүткөн түр;
несовершенный вид бүтпөгөн түр.


ZERO.kz

Может, рекламу?