<->


Кыргызско-русский онлайн словарь

ырк

ырк
кишиге ыркы жок он людьми не сходится; он людьми не уживается;
экөөнүн ыркы келишпейт они не могут между собой жить мире;
ыркы кеткен айыл аул, котором нет согласия преуспевания;
атагын-даңкын көтөрсөң, адамдын чыкпайт ыркынан стих. если будешь прославлять его, он будет ладить людьми;
балдар биздин ыркыбызга көнүшсө, баштарын кошуп коёлук если дети наши (твой сын моя дочь) послушаются нас, мы их поженим;
ыркы келишпеген неуживчивый;
ыркы келишпес болду них между собой пошли нелады;
элдин ыркын бузуп, арасын бөлдү он внёс народ разлад распри;
ойлоп көрдүм кыркыңды, оюндан бөлөт ыркыңды фольк. подумал сорока твоих годах, разлучают они тебя забавами;
элге ыркын кошпой, жайы кышы бир коктуну сактап, жалгыз олтуруучу он обычно народом не сходился, летом зимой жил отдельной юртой ложбине;
ыркына жолотпойт он других от себя отталкивает.


ZERO.kz

Может, рекламу?