<->


Кыргызско-русский онлайн словарь

чуу

чуу
чуу
чуудан кулак чуулдайт от гвалта ушах гудит;
чайкана тараптан элдин чуусу да угулбай калды не слышно стало гомона народа со стороны чайханы;
Чубактын чуусундай чуу такой же громкий шум, как вокруг Чубака (см. кун);
чуу сал- или чуу түшүр- или чуу тарт- вызвать переполох, скандал;
чуулгандуу кыз Сайкал чууну минтип салганда фольк. когда скандальная (богатырша) дева Сайкал такой вот переполох учинила;
Жайлообай Өмүркулдун үйүнө чуу түшүрүп кетиптир Джайлообай доме Омюркула учинил скандал;
дурная слава; нехорошие разговоры, пересуды;
анын чуусу басылбады пересуды разговоры нём не прекращаются;
казанга жакын жүрсө, көөсү жугат; ууруга жакын жүрсө, чуусу жугат погов. если близко котлу быть, сажа пристанет; если близко вору быть, дурная слава пристанет;
тоо арасын суу бузат, эл арасын чуу бузат погов. горы вода разрушает, народ пересуды разлад вносят;
кулакка чуу дедире бир кой- свистнуть по уху;
чуу куйрук человеке) пользующийся дурной славой;
чуу талап кет- разграбить дочиста;
чуу бол- южн. азартной игре альчики) трём альчикам принять положение бөгө (см. бөгө одному альчику чиге (см. чиге (это означает проигрыш);
чуру-чуу см: чуру.
чуу
чуусун чубап салды его осрамили;
чуусу чубалды он осрамился;
бардык иштин чуусун чубай баштады он начал портить всю работу.
чуу III:
боо-чуу см. боо


ZERO.kz

Может, рекламу?