<->


Кыргызско-русский онлайн словарь

сүрөк

сүрөк
сүрөк
общее название крупного рогатого скота лошадей;
сүттүү-сүрөк общее название молочных коров;
сүттүү-сүрөк уйлардан, тандап жүрүп, бирди сатып алды выбирая из молочных коров, он купил одну;
сүттүү-сүрөк, күлүгүн кармап алган он переловил забрал него молочных коров скакунов.
сүрөк
разг.
сүрөк
парное күрөк;
күрөк-сүрөк лопаты всё такое.


ZERO.kz

Может, рекламу?