<->


Кыргызско-русский онлайн словарь

көрүү

көрүү
көрүү
то же, что керүү
көрүүдөкү жылкыны баарын тийди, чуулатып фольк. все (чужие) табуны, что на склоне горы, он шумом угнал;
энемден башка көрүүм жок фольк. кроме матери, меня нет другой опоры.
көрүү
от көр- III;
ойлоп көрүү керек нужно подумать;
малдын төлдөшүнө даярдык көрүү подготовка расплоду скота;
күйөө көрүү, кыз көрүү синьцз. смотрины жениха (осматривает мать невесты) невесты (осматривает мать жениха).


ZERO.kz

Может, рекламу?