<->


Кыргызско-русский онлайн словарь

аттант

аттант
понуд. от аттан-,
то же, что аттандыр-;
калың кара кошунун, аттантып алды жабылтып фольк. несметное войско своё он снарядил двинул массой;
аттантты биздин айыл он беш жигит, ичинде боз ала баш эң жашы мен стих. наш аул снарядил пятнадцать джигитов, среди них самый молодой зелёный
Айсулуу кушун алып берип, өзүн аттантып жиберди Айсулу подала ему ловчую птицу подсадила на коня.


ZERO.kz

Может, рекламу?