<->


Кыргызско-русский онлайн словарь

ардык

ардык
ардык
самаганым колума тийди, эми ардыгым чыкты успокоился, достигнув желаемого; удовлетворён;
ардыгы бар него заботы неприятности; он не достиг желаемого;
Акбалтанын Чубагы, ардыгына чыдабай, ачууланган убагы фольк. (это был) момент, когда (богатырь) Чубак (сын) Акбалты, не стерпев обиды, разгневался;
кайраттанып жолго түш, калбасын ичте ардыгың фольк. иди твёрдо по (избранному) пути, чтоб не было тебя неудовлетворённости;
ардык-кордук неприятности позор.
ардык- стыдиться;
окуудан чыгып калып, ардыгып жүрөт он отстал учёбе теперь сожалеет (об этом);
көрүп алып тардыкты, көп бек кейип ардыкты фольк. он увидел обиделся, очень огорчился устыдился.


ZERO.kz

Может, рекламу?