ТАСБИХ / ЗИКР СЧЕТЧИК

<->


Орысша-қырғызша онлайн сөздік

сверх

сверх
предлог род. п.
(поверх чего-л.) үстүнөн, сыртынан;
сверх рубашки он надел тулуп ал көйнөктүн сыртынан тон кийди;
(указывает на превышение какой-л. меры, нормы) тышкары;
сверх сметы сметадан тышкары;
сверх заработной платы он получил премию ал кызмат акысынан тышкары сыйлык алды;
(вопреки чему-л.) -баган жерден, -га карабастан;
сверх ожидания он пришёл рано күтпөгөн жерден ал эрте келди.
сверх-
татаал сөздөрдүн "тышкары", "артык", "эң" "өтө" деген маанини билдирүүчү биринчи бөлүгү; мис. сверхплановый пландан тышкары.


ZERO.kz

Может, рекламу?