<->


Орусча-кыргызча онлайн сөздүк

унести

унести
сов.
кого-что (взять собой) алып кетүү;
он унёс мою книгу ал менин китебимди алып кетти;
что, перен. (отнять, поглотить) алуу, алып коюу;
заботы унесли много здоровья түйшүк ден соолуктун көбүн алып койду;
что (переместить, увлечь) учуруп (агызып) кетүү, айдап кетүү;
лодку унесло ветром кайыкты шамал айдап кетти;
кого-что (украсть) уурдап алуу;
еле ноги унести араң качып кутулуу.


ZERO.kz

Может, рекламу?